English Language

Bora Solutions

Високите технологии във франчайзинга

Ирена Иванова, Франчайз мениджър

Bora Solutions е специализирана в сферата на информационните технологии. Ние сме разработчик, внедрител и поддържаме българска ERP система – собствена разработка Bora Business Solutions. Така че всички наши клиенти се възползват от предимството да имат единна информационна среда за обслужване на всички бизнес процеси. Реализираме комплексни и информационни проекти в сферата на системната интеграция, обучението, внедряването, поддръжката и счетоводното обслужване на фирмите, които работят с нашата ERP система.

ERP означава Enterprise Recourse Planning – това е обхващане на всички ресурси на предприятието в единна информационна система, което дава допълнителни ползи за мениджмънта, защото разполага с актуалната бизнес информация за вземане на актуални решения и то бързо и на време.

Говорим за малки фирми, които се сформират сега или тепърва се разрастват. Една малка фирма, използваща ERP система нараства много по-бързо, взема по-адекватни бизнес решения и това я поставя в много по-голямо конкурентно предимство на пазара. Защо? Защото в единна интегрирана база данни разполага с всички свои данни за доставки, клиенти, материали, счетоводна отчетност, управление на персонала, ефективно управлява проекти и цялостните бизнес процеси, протичащи в организацията. Така, че благодарение на процесния подходq управлението на организацията постига много по-сериозна степен на ефективност.

Конректни примери в ритейл бизнеса са фирми от рода на Versace, Escada, Betty Barclay. Така се намаляват складовите наличности и се управляват финансовите потоци, т.е. веднага се отразяват постъпленията през каса или очакваните по банка при разплащане с банкова карта. Най-големите ни проекти естествено са най-сложните проекти в сферата на производство. Реализираме проекти за фирми, които произвеждат електромери, касови апарати, там процесите са доволно сложни. Наши клиенти са и фирми, които са с отдалечени локации, но всички работят в единна база данни и това поставя мениджмънта в много добра ситуация да взема управленски решения. Фирми от областта на сервизната дейност – дилъри на Volkswagen, Renault, Dacia  също работят с нас; производствени системи – Мегахим Русе; в сферата на строителството и ремонтите – Rai Commerce Constructions работят с нас. С някои от клиентите реализираме и европейски проекти. Ние разработваме проектите, кандидатстваме с нашите клиенти и в последствие доставяме техника, доставяме софтуер, инсталираме, настройваме, инсталираме  ERP системата, внедряваме и пускаме в реална експлоатация за ползване от бизнеса.

Нашата роля във Франчайзинг експо е малко или много мисионерска, за да подпомогнем стартиращи фирми, да се възползват от възможността да ERP системите да го доведат много по-бързо до едно конкурентно ниво на франчайзинг бизнес. Защо? Защото предлагаме и нова схема на използване на ERP системата. Това е моделът SAS – Software as a Service, където малки стартиращи компании не се налага да инвестират сериозен финансов ресурс в хардуер, в базов софтуер, в закупуване на ERP, а могат да ползват всичко това под наем на месечен абонаментен принцип и това е едно съществено предимство, което все повече компании трябва да знаят, че съществува, да могат да го използват и бързо да получат ROI, т.е. възвръщаемост на инвестициите. А техните инвестиции са точно толкова, колкото имат потребност всеки месец да ползват под наем услугата.

Франчайзинг експо е една нова форма за българския пазар и я приветстваме, защото от контактите, които имаме тук по време на изложението установихме, че много хора с идеи, обменят опит, намират решения и сфера на реализация, така че тази форма трябва да се запази, да се разшири, да се обогати, и все повече хора да знаят за възможностите и да се възползват от тях.

Разбира се, ще сме щастливи да бъдем участници и следващата година и то в по-разширен формат, на по-сериозен форум, което ви го пожелавам от сърце.

Виж всички франчайзи тук