English Language

Office 1 Superstore

Всичко за вашият франчайз под един покрив

Мирослав Пройчев, франчайз мениджър, Office 1 Superstore

Франчайзът на Office1Superstore предлага добри условия за тези, които искат да развиват чист бизнес в областта на канцеларските материали, офис консумативите, електрониката, продажбата на мебели, както и доста видове услуги, свързани с приемането на комунални и битови поръчки, различни видове застраховки, продажба на билети и още много други.

Идеалният франчайзополучатели за Office1Superstore е човек, който има амбицията да отвори магазин от 50-100 кв.м. с първоначална инвестиция от 50 000 до 100 000 лева и да стартира с всички услуги, които предлага Office1Superstore.

Колко може да спечели един франчайз обект на Office1Superstore? Това изцяло зависи от неговите усилия и желанието, с което развива тази бизнес идея. Имаме доста франчайзополучатели с по няколко магазина, които имат намерение да откриват и още обекти. Това говори за разрастване на техния бизнес и успеха им.

Нашият франчайз предполага предоставяне на цялото ни ноу-хау, обучение на персонала, брандиране на магазините, а след откриването на магазините – цялостна помощ от наша страна, както в доставките, така и в развитието на стратегиите. 

Виж всички франчайзи тук